Node.js + nginx proxy pass kullanımı

Örneğin oluşturmuş olduğunuz bir node.js uygulaması 3000 portunda çalışıyorsa siz localhost:3000 ile girmek yerine örneğin deneme.domain.com ile ulaşmak istiyorsanız, nginx için aşağıdaki ayarları giriyoruz:

deneme.emretekince.com adresine gelen her 80 portu için bir sanal server oluşturduk ve gelen istekleri proxy pass yolu ile 3000 portuna yönlendirdik.

proxy_pass karşısına uygulamanın çalıştığı sunucuyu ve port numarasını belirtiyoruz.